AI คืออะไร?

AI หรือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ดิฉันเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินและคุ้นชินกับคำๆ นี้ แต่คงยังไม่เข้าใจว่า AI ทำประโยชน์ และใช้งานอะไรได้บ้างแน่ๆ

AI

AI ที่คุ้นหูซึ่งหลายๆ คน อาจจะเข้าใจกันมาตลอดว่าคงเป็น หุ่นยนต์ เพราะก่อนหน้านี้มักมีข่าวที่นำเสนอว่า ต่างประเทศได้สร้างผู้ประกาศ AI เป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ประกาศข่าวแทนมนุษย์บนหน้าจอทีวี หรือ ผู้พิพากษา AI ที่ทำหน้าที่พิพากษาแทนมนุษย์โดยปราศจากอารมณ์ของความเป็นคน เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว AI ยังคงถูกนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ อีกด้วย เช่น เรื่องคำสั่งเสียง ในโลกการลงทุน หรือ แม้แต่การใช้งานใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนของเรา

AI คืออะไรล่ะ

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้โดยการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

AI ทำอะไรได้บ้างนะ

AI เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทกับหลายอุตสาหกรรมบนโลกมนุษย์ และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก ดังนั้นความสามารถของ AI มักจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมาก การเข้ามาช่วยเรื่องการลงทุน คิดแทนมนุษย์ในบางเรื่อง เป็นต้น

ทำไมภาพจำ AI คือ หุ่นยนต์

ถ้าพอจำได้เมื่อหลายปีก่อนจีนได้มีการเปิดตัวผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลก รวมถึง โซเฟีย หุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกที่ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองจีน หรือโอกาสที่หุ่นยนต์ AI จะเข้าไปแทนที่แรงงานในบางอุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลทำให้ภาพจำของใครหลายคนจำว่า AI คือหุ่นยนต์เท่านั้น

แล้ว AI บนโทรศัพท์มือถือมีอยู่หรือไม่

น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับยุคปัจจุบัน เนื่องจากความสามารถของ AI สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาระบบสมาร์ตโฟนได้หลากหลาย โดยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจน คงไม่พ้นเรื่องของการใช้ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพกล้องถ่ายรูปที่เพิ่มขึ้น ช่วยจับได้ว่ารูปภาพที่กำลังถ่ายว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือ การสแกนใบหน้า Face ID ที่มีอยู่ใน Apple IPhone รุ่นใหม่ รวมถึง Huawei P30 และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ความสามารถของ AI บนโทรศัพท์มือถือยังมีเรื่องของการนำเข้ามาช่วยจัดการชีวิตประจำวัน , ช่วยค้นหาผ่านคำสั่งเสียง กลิ่น และอื่นๆ อีกมายที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอันใกล้นี้

AI ยังถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกด้วย
จริงๆ แล้ว AI ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่เพียงที่เรากล่าวถึงมาในช่วงแรกเท่านั้น แต่ AI ยังถูกมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การลงทุน ที่ให้ AI เป็นตัวช่วยในการประมวลผล ส่งคำสั่งซื้อ หรือ ช่วยเทรด เป็นต้น นอกจากนี้ในวงการแพทย์ , การเกษตร , ประกันภัย , การขนส่ง , การก่อสร้าง และการผลิต ก็ล้วนนำ AI เข้าไปช่วยทำงานทั้งนั้น

AI นับเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคตอีกมาก เพราะว่าในปัจจุบันเริ่มเห็นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า AI เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในทุกๆ ด้านและหลายอุตสาหกรรมก็เริ่มใช้ AI ในการประกอบธุรกิจแล้ว และในอนาคต มนุษย์อาจจะหมดความจำเป็นในอาชีพหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็เป็นได้